Confidențialitate

Angajamentul nostru față de protecția datelor cu caracter personal.

Vă mulțumim pentru alegerea de a folosi serviciile noastre!

Pentru a ne asigura că vizita pe site-ul www.moroeanu-asociatii.ro se va desfășura în condiții de deplină securitate a datelor dvs cu caracter personal, am implementat o politică de confidențialitate pe care vă încurajăm să o studiați.

Rolul acestei politici este să vă explice care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, care este scopul pentru care prelucrăm aceste date și ce urmează să facem cu ele. În același timp, ne dorim să vă informăm în legătură cu drepturile pe care le aveți cu privire la datele cu caracter personal pe care ni le încredințați.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Politica noastră de confidențialitate nu se aplică și nu acoperă aplicațiile și/sau site-urile străine (aparținând unor terți) la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor existente pe site-ul nostru. Dacă ajungeți totuși pe alte platforme, vă recomandăm să citiți Politica de confidențialitate aplicabilă.

Rolul nostru în procedura de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal.

În conformitate cu legislația aplicabilă, Societatea Civilă de Avocați Moroeanu & Asociații, având sediul social în București, sector 4, str. Glădiței nr. 42, Bl. T6, Ap. 1605, este operator de date cu caracter personal, calitate în virtutea căreia avem responsabilitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în condiții de securitate.

Prezentarea categoriilor de date cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Atunci când vizitați site-ul www.moroeanu-asociatii.ro , când completați un formular, sau când ne contactați prin orice canal de comunicare, ne comunicați o serie de date cu caracter personal care pot include :

 • Informații de contact : nume/prenume, adresa de domiciliu, adresa de email, numărul de telefon fix/mobil, denumirea companiei pentru care lucrați și/sau poziția pe care o ocupați în cadrul companiei.

 • Informații suplimentare : comenzi plasate, instrucțiuni acordate, plați efectuate, informații referitoare la probleme juridice, dispute, litigii sau alte acțiunii judiciare în care sunteți implicat în orice calitate (reclamant, pârât, avocat al părților, consultant, expert, etc.).

 • Informații speciale : apartenența la un sindicat, date de sănătate, date privind situația cazierului judiciar sau fiscal, date privind opțiunile politice.

 • Informații colectate prin module cookie sau alte tehnologii similare : adresa IP, locația, navigatorul de interne utilizat, paginile web accesate pe platforma noastră.

Vă asigurăm că toate aceste informații sunt prelucrate în condiții de securitate, și că nu vom vinde sau oferi aceste informații către terți.

Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Orice operațiune de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal va fi realizată în baza unuia dintre următoarele temeiuri :

 • Acordul exprimat de dvs. în vederea prelucrării datelor.

 • Necesitatea prelucrării datelor în vederea încheierii sau executării unui contract la care sunteți parte.

 • Necesitatea prelucrării datelor în vederea executării unei obligații legale.

 • Necesitatea prelucrării datelor în vederea protejării intereselor dvs vitale, sau pe cele ale altei persoane fizice.

 • Necesitatea prelucrării datelor în vederea protejării intereselor noastre legitime.

Care este scopul în care prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal?

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri (Scopuri Permise) :

 • Gestionarea și administrarea conturilor.

 • Pentru a vă răspunde la întrebările și/sau solicitările pe care ni le adresați.

 • Pentru a îmbunătății permanent serviciile pe care le oferim.

 • Pentru a respecta obligațiile stabilite prin legislație.

 • În orice alt scop privind, sau în legătură cu oricare dintre cele de mai sus.

De asemenea, în măsura în care vom avea consimțământul dvs., vă vom transmite diverse comunicări pentru a vă ține la curent cu ultimele evoluții în domeniul juridic, anunțuri și/sau alte informații referitoare la serviciile, campaniile, evenimentele și proiectele derulate de Societatea Civilă de Avocați Moroeanu & Asociații.

În ce condiții putem dezvălui datele dvs cu caracter personal?

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către avocații cu care colaborăm, către personalul administrativ din cadrul firmei, și către specialiști, consultanți sau experți implicați prestarea serviciilor solicitate de dvs.

De asemenea, putem transmite datele dvs. cu caracter personal și către diverse autorități și instituții ale statului, cum ar fi : instanțele judecătorești, parchete, organele de poliție și/sau orice alte organe abilitate ale statului, în baza unei cereri scrise și în limitele stabilite de lege.

În condițiile prevăzute de lege, putem transfera datele dvs. cu caracter personal către terți aflați în state ce fac parte din Spațiul Economic European, sau în state ce au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea datelor dvs. conform Scopurilor Permise prezentate mai sus.

În eventualitatea unor colaborări viitoare cu diverși parteneri, este posibil să comunicăm datele dvs. personale către aceștia, însă doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și/sau pentru oferirea unor servicii noi.

Cât timp vă vom păstra datele?

Ne dorim să stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii Scopurilor Permise, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea interacțiunii cu noi.

La încetarea perioadei la care am făcut referire mai sus, datele dvs. personale vor fi șterse, distruse sau anonimizate.

În anumite situații, este posibil ca legea să prevadă obligativitatea stocării datelor personale pentru o durată mai mare de 5 ani. În astfel de cazuri, vom stoca datele dvs. personale în conformitate cu termenele impuse de legislație.

Care sunt drepturile dvs. în legătură cu datele personale încredințate?

Sub rezerva anumitor condiții legale, Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (în continuare “Regulamentul GDPR”) vă conferă următoarele drepturi :

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor dvs. cu caracter personal.

 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal.

 • Dreptu de a retrage consimțământul pe care ni l-ați dat în vederea prelucrării datelor.

 • Dreptul la rectificarea oricăror date personale incorecte sau incomplete.

 • Dreptul de a ne cere să transmitem către un alt operator datele cu caracter personal pe care le avem despre dvs.

 • Dreptul de a vă adresa instanței și/sau Autorității de Supraveghere. Coordonatele la care puteți formula o sesizare sunt următoarele :

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

București, Sector 1, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30,

Tel. : +40-318-059-211 sau +40-318-059-212

E-mail : anspdcp@dataprotection.ro

În ceea ce privește maniera în care vă puteți exercita drepturile la care ne-am referit mai sus, vă rugăm să rețineți următoarele :

 • În vederea exercitării drepturilor, puteți face o cerere scrisă datată și semnată, pe care să o trimiteți la adresa de e-mail : office@moroeanu-asociatii.ro

 • În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin simpla accesare a link-ului „Dezabonare” aflat în partea de final a fiecărui mesaj primit pe email de la noi.

 • Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există anumite excepții, iar acestea vor fi analizate de noi la momentul primirii fiecărei solicitări din partea dvs. În măsura în care cererea este justificată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. În caz contrar, vă vom respinge cererea într-un mod motivat și vă vom informa în legătură cu dreptul de a vă adresa instanței de judecată și/sau Autorității de Supraveghere.

 • Pentru a ne conforma obligațiilor de securitate și confidențialitate ce ne revin, este posibil ca atunci când vă exercitați unul dintre drepturi să vă cerem să vă dovediți identitatea prin comunicarea unei copii de pe unul din documentele de identificare, sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea dvs. În cazul refuzului de a ne comunica aceste acte și/sau informații, nu suntem obligați să dăm curs solicitării formulate.

Actualizarea politicii de confidențialitate

Vă rugăm să aveți în vedere că prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată în orice moment. Eventualele actualizări și/sau modificări urmează să intre în vigoare după ce vom emite o notificare care vă va fi adusă la cunoștință prin publicarea pe site-ul www.moroeanu-asociații.ro, secțiunea Politica de confidențialitate, sau prin comunicarea pe e-mail.

Marketing.

În baza consimțământului pe care ni l-ați acordat prin abonarea la site-ul www.moroeanu-asociatii.ro, vom putea folosi tehnologii de marketing direct și vă vom putea trimite mesaje email cu conținut informativ sau comercial (e-mail marketing).

Dacă nu doriți să mai primiți astfel de mesaje din partea noastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin simpla accesare a link-ului „Dezabonare” aflat în partea de final a fiecărui mesaj email primit de la noi.

Asistență și întrebări

Pentru orice întrebări sau nelămuriri pe care le aveți cu privire la politica noastră de confidențialitate, vă încurajăm să ne scrieți la adresa de e-mail : office@moroeanu-asociatii.ro

Vă felicităm pentru decizia de a vă informa în legătură cu drepturile dvs și vă mulțumim încă odată pentru că ați ales să folosiți serviciile noastre.

Echipa Moroeanu & Asociatii

Actualizat la 16.01.2024